Nëse kontrata është për 6 apo 12 muaj, klienti në këtë rast nuk ka nevojë të paguaj paisjet vetëm shërbimin dhe në momentin që ndërprehet kontrata paisjet janë pjesë e Artmotion.

Internet Stabil, Shpejt dhe Efikas pa ndërprerje, Artmotion ju ofron të gjitha në një tjetër nivel.