PAKOT PËR BIZNESE
TE VOGLA DHE TE MESME

BIZNESI JUAJ NË TJETËR NIVEL

PAKO CALL
& GAMING CENTERS

 • Internet të dedikuar me shpejtësi të ndryshme
 • Shërbime të kombinuara, Internet dhe TV kabllor
 • Linja me qira
 • IP Publike
 • Përkrahje teknike 24h

PAKO
HOTELE

 • Internet dhe DTV për çdo dhomë
 • Wi - Fi routera
 • Shërbim Teknik 24h
 • Zgjedhje të specializuara
 • Personel të dedikuar

PAKO
HORECA

 • Internet dhe DTV
 • Wi - Fi router për çdo lokal
 • Shërbim Teknik 24h

OFERTA
SME

 • Internet të dedikuar
 • Internet + DTV
 • VPN sipas kërkesës tuaj
 • Ip Reale
 • 24h Përkrahje Teknike