01
100
Mbps

Për më shumë info

0800 20 600

02
70
Mbps

Për më shumë info

0800 20 600

03

18 kanale televizive të Artmotion si dhe 300 kanale me kontent të ndryshëm

08

Ekipi i Artmotion është në dizpozicion për ti kryer shërbimet e ofruara për klientë, 24 / 7.