(Internet, VPN, Mbrojtje
nga DDoS)

Parandalimi i sulmeve DDoS

Mbrojtja nga DDoS – virusët

Funksionimi i pandërprerë i shërbimeve edhe kur jeni në gjendje sulmi

Përkrahje teknike 24h

Artmotion, Tjeter nivel

Internet të dedikuar

Internet + DTV

VPN sipas kërkesës tuaj

Ip Reale

24h Përkrahje Teknike

Artmotion, Tjeter nivel

Internet dhe DTV

Wi – Fi router për çdo lokal

Shërbim Teknik 24h

Artmotion, Tjeter nivel

Internet dhe DTV për çdo dhomë

Wi – Fi routera

Shërbim Teknik 24h

Zgjedhje të specializuara

Personel të dedikuar

Artmotion, Tjeter nivel

Internet të dedikuar me shpejtësi të ndryshme

Shërbime të kombinuara, Internet dhe TV kabllor

Linja me qira

IP Publike

Përkrahje teknike 24h