TV DHE INTERNET

Si mund të përfitoj nga oferta?

Duhet të nënshkruani kontratë 6 apo12 mujore, ku pagesat mund t’i beni në baza mujore, gjashtë mujore apo edhe vjetore.

Pagesat mund të bëhen ne pikat shitese apo edhe përmes bankës si Pro Credit Bank, Raffieisen Bank, BKT, NLB, TEB, Bank Ekonomike.

Si mund të kem më shumë se një resiver me platformën Artmotion në shtep?

Kontrata duhet të nënshkruhet për 6 apo 12 muaj + 5 euro/muaj paguani për resiverin e dytë me kanalet e njëjta sikur në resiverin e parë.

Shijo momentet me te mira me familje.

  • Filmat me te ri
  • Emisionet me te reja
  • TV Seriat me te mira ne Bote