ZGJEDHNI PAKON TUAJ

TV DHE INTERNET

Si mund te perfitoj nga oferta?

Duhet te nenshkruani kontrat 12 mujore, ku pagesat mund ti beni ne baza mujore apo edhe vjetore.

Pagesat mund te behen ne pikat shitese, distributorët apo edhe perms bankes si Pro Credit Bank, Raffieisen Bank, BKT, NLB, TEB, Bank Ekonomike si dhe Western Union.

Si mund te kem me shume se nje resiver me platformen Art Motion ne shtepin time?

Kontrata duhet te nenshkruhet per 12 muaj + 5 euro/muaj paguani per resiverin e dyte me kanalet e njejta si ne resiverin e pare.

Shijo momentet me te mira me familje:

  • Filmat me te ri
  • Emisionet me te reja
  • TV Seriat me te mira ne Bote